Termeni si Conditii Scooter Tours Society SRL

Procedura de inchiriere a unui scuter electric presupune respectarea unor reguli si conditii impuse de Scooter Tours Sociery SRL:

1. Soferul trebuie sa aiba cel putin 16 ani.
2. Perioada minima de inchiriere este 1 ora
3. Semnarea unui contract de inchiriere
4. Semnarea unui proces verbal

Alte obligatii ale clientului:

1. Clientul trebuie sa respecte legistatia Romaniei privind regulile de conducere in regim de bicicleta precum si instructiunile cuprinse in manualul de exploatare a autovehiculului;
2. Autovehiculul incredintat trebuie pastrat si returnat intr-o stare perfecta;
3. Autovehiculul se va folosi exclusiv pentru deplasare in interiorul Clujului, fara a-l folosi in orice fel de curse sau demonstratii;
4. Este obligatorie comunicarea imediata, a oricarei defectiuni tehnice si respectarea indicatiilor primite de la firma de inchirieri scutere;
5. Clientul are obligatia de a informa imediat, in termen de maxim 12 ore, in scris si verbal, in cazul pierderii cheilor si/sau telecomenzilor autovehiculului;
6. Clientul are obligatia de a comunica urgent, in scris si verbal, furtul autovehiculului sau al unor parti componente sau piese ale acestuia, precum si orice paguba produsa autovehiculului;
7. Este interzisa aducerea de modificari si adaugiri de orice natura atat partii mecanice, cit si celei estetice a vehiculului inchiriat;
8. Este interzisa conducerea autovehiculului in cazul in care s-au consumat bauturi alcoolice, droguri sau medicamente (substante) interzise conducatorilor auto;
9. Sa nu parcheze sau circule cu autovehiculul in locuri inundate;
10. Circularea in afara drumurilor deschise circulatiei publice nu este permisa;
11. Este necesar sa se ia masurile de siguranta (scoaterea cheii din contact, activarea sistemului de alarma, blocarea scuterului cu antifurtul oferit atunci cand autovehiculul este stationat sau garat;
12. Nu este permisa abandonarea autovehiculului in zone nepopulate sau in caz de blocaj al circulatiei, cu exceptia situatiilor in care acest lucru a fost cerut in mod expres de organele in drept, atunci cand este pusa in pericol viata sau integritatea persoanelor;
13. Este interzisa transportarea contra cost de persoane si bunuri;
14. Nu este permisa tractarea altor vehicule sau autovehicule;
15. Clientul trebuie sa restituie imediat vehiculul la expirarea termenului contractual. In cazul depasirii termenului cu mai mult de 2 ore, GoGreenERentals este indreptatita sa considere vehiculul furat si sa anunte furtul la Politie.
16. Sa foloseasca vehiculul inchiriat, in scopul si conditiile prevazute in prezentul contract.
17. Sa nu depaseasca aria stabilita decat cu acordul expres al GoGreenERentals
18. Sa achite tariful convenit la termenele stabilite.
19. Sa nu incredinteze altei persoane vehiculul ce face obiectul prezentului contract.
20. Sa aiba diligenta unui bun proprietar in legatura cu exploatarea vehiculului incredintat, sa respecte intocmai prevederile manualului de utilizare si legislatia in domeniu in vigoare.
21. Sa alimenteze bateria vehiculul in cazul inchirierii mai lungi de cinci ore.
22. Sa restituie la incetarea contractului vehiculul in starea in care l-a primit.
23. Sa anunte imediat GoGreenERentals la telefonul indicat in procesul verbal de predare primire, in legatura cu orice defectiune si sa nu efectueze nici un fel reparatii sau inteventii la vehicul din proprie initiativa.
24. Sa nu foloseasca vehiculul inchiriat pentru transportul de marfuri sau animale.
25. Sa restituie vehiculul inchiriat cel tarziu la data si ora stabilite in contract. In cazul in care locatarul nu respecta oricare din obligatiile contractuale, contractul se reziliaza de plin drept, fara punere in intarziere si fara alte formalitati. De asemenea, in acest caz locatorul are dreptul de a intra in posesia autovehiculului prin mijloace proprii, clientul recunoscand, in acest sens, dreptul pentru Scooter Tours Society SRL de a intra in incinta, garajul, sau alt spatiu in care se gaseste vehiculul in vederea ridicarii acestuia.
26. Sa suporte toate daunele provocate vehiculului si care nu sunt acoperite de asigurare.
27. Sa respecte toate prevederile mentionate in procesul verbal de predare primire a vehiculului.
28. Sa acopere garantia pentru inchirierea vehiculului in valoare de 400 RON ;
29. Programul normal de lucru este de Marti pana Duminica între orele 12-21. Nu se percep taxe de de livrare sau preluare in afara orelor de functionare, in pofida faptului ca se pot livra sau prelua scuterele in afara programului mentionat.
30. In cazul unei rezervari facute online, pe care clientul nu o va onora, nu trebuie facut nici un demers.